Mida mootoriõli valimisel silmas pidada?

Homologatsioon:

Turvatunde mootoriõli kasutamisel annab nii sõltumatute õliorganisatsioonide kui ka autotootja heakskiit.

Spetsifikatsioonid:

Erinevad mootoriõli spetsifikatsioonid on õli tootja poolseks kinnituseks, et toode vastab nõutud parameetritele.

Viskoossus:

Mida näitab numbri- ja tähekombinatsioon mootoriõli etiketil?

Esimene number, mille järel on W, näitab külmkäivitusomadusi. 0W võimaldab mootori käivitamist kõige madalamatel temperatuuridel, see tähendab, et       -35 °C juures peab olema õli külmkäivitus dünaamiline viskoossus (CCS) alla       6200 mPa.s ja pumbatavus (MRV) -40 °C juures alla 60 000 mPa.s.
25W omakorda tähendab kõige kehvemaid külmkäivitusomadusi.

Külmkäivitus omadused mootoriõlidel SAE J300 standardi järgi:

Viskoossusklass           CCS max viskoossus          MRV max viskoossus
0W                                   6200 mPa.s @ -35°C          60 000 mPa.s @ -40°C
5W                                   6600 mPa.s @ -30°C          60 000 mPa.s @ -35°C
10W                                 7000 mPa.s @ -25°C          60 000 mPa.s @ -30°C
15W                                 7000 mPa.s @ -20°C          60 000 mPa.s @ -25°C
20W                                 9500 mPa.s @ -15°C          60 000 mPa.s @ -20°C
25W                                 13000 mPa.s @ -10°C        60 000 mPa.s @ -15°C

Teine number näitab õli kinemaatilist viskoossust 100 °C juures, mis on tavaliselt töösooja mootoriõli temperatuur. Mida surem on number, seda viskoossem on õli 100 °C juures. Kasutusel on alljärgnevad SAE J300 klassid:
0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60

SAE J300 erinevad viskoossusklassid ja nende maksimaalsed ja minimaalsed kinemaatilised viskoossused:

Viskoossusklass          Min.(mm²/s)       Max.(mm²/s)           HTHS (mPa.s)
0W                                 3,8                        –                                –
5W                                 3,8                        –                                –
10W                               4,1                        –                                –
15W                               5,6                        –                                –
20W                               5,6                        –                                –
25W                               9,3                        –                                –
8                                     4,0                        <6,1                         1,7 12                                   5,0                        <7,1                         2,0 16                                   6,1                        <8,2                         2,3 20                                   6,9                        <9,3                         2,6 30                                   9,3                        <12,5                       2,9 40*                                 12,5                      <16,3                       3,5 40**                               12,5                      <16,3                       3,7 50                                   16,3                      <21,9                       3,7 60                                   21,9                      <26,1                       3,7 * Viskoosusklassid: 0W-40, 5W-40 ja 10W40 ** Viskoosusklassid: 15W-40, 20W-40, 25W-40 ja SAE 40 Moodsamad mootorid võimaldavad kasutada järjest vedelamaid õlisid, kuna sisetakistus mootori töös on väiksem, väheneb vedelama õli puhul ka kütusekulu. Õli valides tuleb aga rangelt kinni pidada tootja poolt ette antud spetsifikatsioonidest või nõuetest. Spetsifikatsioonide jälgimine on eelkõige oluline uuemate autode puhul. Sünteetiline, poolsünteetiline või mineraalõli?

Synthetic, 100% synthetic, synthetic technology, part synthetic, semi synthetic on kaubanduslikud väljendid, mis tegelikult ei anna tarbijale täpset informatsiooni baasõli tüübi kohta. Jällegi on oluline jälgida auto tootja poolt ette antud mootoriõli homologatsioone ja spetsifikatsioone, mis peaks mootoriõli etiketil kirjas olema.

Kodulehed